Naantalin Eläkeläiset ry

Rekisterinumero  106.794

Yhdistys on 16. huhtikuuta 1971 perustettu vireä ja valistava yhdistys. Toiminta aloitettiin kokoamalla jäsenet yhteiseen Tarinatuokioon.

Yhdistys pyrkii aktivoimaan jäseniään myös liikunnallisiin harrastuksiin. Yhdistyksen toimintaperiaatteena on naantalilaisten eläkeläisten elämänlaadun parantaminen hyvässä yhteishengessä.

Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton eikä kuulu mihinkään keskusjärjestöön vaan on paikallinen ja lähiympäristön eläkeläisiä kokoava aktiivinen toimija. Yhdistys heijastaa ja luo valoa sekä hyvää henkeä kotikaupunkinsa parhaaksi.

Jäsenmäärämme hipoo viittäsataa, joten yhdistyksemme saa liikkeelle runsaan määrän eläkeläisiä viikoittain. Erilaiset toimintamuodot kerhojen, liikunnan sekä matkojen muodossa antavat mahdollisuuden laajentaa ja avartaa näkemyskenttää laajemmallekin.

Aktiivisten toimijoiden ja tiimivetäjien ohjauksessa yhdistyksestä löytyy jokaiselle jotakin.

KULTTUURISTA FYYSISEEN HYVINVOINTIIN.

Liity jäseneksi iloisen toiminnan piiriin.

________________________________________________

 

PUHEENJOHTAJA REJO KOUVON TERVEHDYS 1.1.2019

 

Yhdistyksemme jatkoi vireästi toimintaansa päättyneenä vuonna. Uusia jäseniä on tullut runsaasti, ja mikä ilahduttavaa, myös 50-ja 60-luvulla syntyneitä on liittynyt joukkoomme.

Lienemme Naantalissa toimivista eläkeläisyhdistyksistä suurin. Runsas jäsenmäärämme tuo meille sosiaalista vastuuta läheisiä ikäihmisiämme kohtaan, emmehän ole vain itseämme varten. Jouluaattona tätä kirjoittaessani tulee mieleeni vanhemman väen yksinäisyys. Jouluna toki muistamme sukulaisiamme ja ystäviämme lahjoin, käynnein ja yhteisin aterioin mutta yhteydenpitoa tulisi jatkaa ympäri vuoden.

Kaupungissamme on tuhatmäärin eläkepäiviään viettäviä mutta vain pieni osa heistä ottaa osaa aktiiviseen eläkeläistoimintaan. Voi olla, että jotkut ovat valinneet yksin elämisen, mikä sinänsä ei tarkoita kielteistä tunnetta. Monille yksinäisyydestä on kuitenkin ajan mittaan tullut vastentahtoinen. Ulkoiseen sosiaaliseen maailmaan on kohonnut kynnys, jota omin voimin ei pysty ylittämään. Tässä tuleekin tehtävä meille aktiivisille. Tarkkailkaamme lähiympäristöä ja lähestykäämme hyvän päivän tuttua vaikka kysymällä miten jakselet ja tarvitsetko apua. Reipas yhteydenotto saattaakin johtaa siihen, että seuraavassa tarinatuokiossa nähdään uusia kasvoja.

Tuokoon alkanut vuosi jäsenillemme terveyttä ja hyvää mieltä!

 

______________________________________________________

Naantalin Eläkeläiset ry:n

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Yleistä

Yhdistys on riippumaton paikallinen toimija, jonka tavoitteena on vastata jäsentensä henkisiin, sosiaalisiin ja fyysisiin tarpeisiin sekä lieventää yksinäisyyttä yhdessä vanhusneuvoston, Naantalin kaupungin ja muiden kumppanien kanssa.

Toimintamuodot

Vuonna 2019 yhdistys pyrkii jäsentensä aktivointiin tarinatuokioiden ja muiden tapahtumien sisältöä monipuolistamalla sekä hyödyntämällä entistä enemmän jäsenistön ideoita.

Tarinatuokiot asia- ja viihdeosuuksin lisättynä arpajaisilla ja bingolla jatkuvat. Liikuntakerho Vireät liikkujat pyritään käynnistämään uudelleen. Sauvakävelijät sekä Ukot ja Akat jumppa jatkavat entiseen tapaan. Birgitta-kodin kuntosali on käytettävissä.

Viihdepuolella Marjaset, Rusinat ja Kainot Pojat vuorottelevat tarinatuokioissa omatuotanteisin ohjelmin. Leena Litzén vastaa Marjasten ja Rusinoiden ohjauksesta ja ohjelmasuunnittelusta. Risto Lehtilä viihdyttää myös Birgitta-kodin ja Aurinkosäätiön palvelutalon päiväkerholaisia. Edellä mainittujen kerhojen tarkemmat tiedot löytyvät kotisivulta sekä kevättä ja syksyä varten laadittavista ohjelmalehtisistä.

Matkoja järjestetään matkatoimikunnan suunnitelmien mukaisesti. Yhdyshenkilönä toimii Tuija Saarinen.                           Yhdistys tukee tarvittaessa matkojen rahoitusta.

Hallinto

Yhdistyksellä on sääntömääräisesti kevät- ja syyskokous. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta yleensä kerran kuussa. Hallituksen alaisina ja apuna toimivat seuraavat toimikunnat: talous-, ohjelma- ja matkatoimikunta, jotka esittelevät ehdotuksensa hallitukselle hyväksyttäviksi. Toimikunnat valitsee hallitus.

Tiedottaminen

Tiedottamisessa käytetään omia tiedotteita. Viikoittain tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta Rannikkoseudun Päivyripalstalla ja Turun Sanomien yhdistystoimintapalstalla, Seutusanomien menovinkeissä sekä omilla kotisivuilla. Viralliset ilmoitukset julkaistaan Rannikkoseudussa.

Naantalissa 7.11.2018                                                   HALLITUS