Naantalin Eläkeläiset ry

Rekisterinumero  106.794

Yhdistys on 16. huhtikuuta 1971 perustettu vireä ja valistava yhdistys. Toiminta aloitettiin kokoamalla jäsenet yhteiseen Tarinatuokioon.

Yhdistys pyrkii aktivoimaan jäseniään myös liikunnallisiin harrastuksiin. Yhdistyksen toimintaperiaatteena on naantalilaisten eläkeläisten elämänlaadun parantaminen hyvässä yhteishengessä.

Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton eikä kuulu mihinkään keskusjärjestöön vaan on paikallinen ja lähiympäristön eläkeläisiä kokoava aktiivinen toimija. Yhdistys heijastaa ja luo valoa sekä hyvää henkeä kotikaupunkinsa parhaaksi.

Jäsenmäärämme hipoo viittäsataa, joten yhdistyksemme saa liikkeelle runsaan määrän eläkeläisiä viikoittain. Erilaiset toimintamuodot kerhojen, liikunnan sekä matkojen muodossa antavat mahdollisuuden laajentaa ja avartaa näkemyskenttää laajemmallekin.

Aktiivisten toimijoiden ja tiimivetäjien ohjauksessa yhdistyksestä löytyy jokaiselle jotakin.

KULTTUURISTA FYYSISEEN HYVINVOINTIIN.

Liity jäseneksi iloisen toiminnan piiriin.

Puheenjohtajan tervehdys

 

Naantalin Eläkeläiset ry:n

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Yleistä

Yhdistys on riippumaton paikallinen yhdistys, joka tekee jäsenistönsä ikääntyville ihmisille tarkoituksen- ja edunmukaista toimintaa. Vanhusneuvoston kautta vaikutamme jäsenistömme edunvalvontaan sekä Naantalin kaupungin suuntaan että muihin tahoihin, jotka edistävät ikäihmisten hyvinvointia ja palvelujen toimivuutta

Toimintamuodot

Vuoden 2018 toiminta tulee olemaan varsin saman kaltaista kuin miksi se on vuosikymmenten aikana kehittynyt. Pyrimme saamaan aikaan vireää, monipuolista ja mukaansa ottavaa toimintaa. Tähän tarvitsemme koko jäsenistön rohkeaa mukaantuloa ja avoimien mielipiteiden esiintuomista tapaamisissamme Tarinatuokioissa ja muissakin kohtaamisissa. Näin yritämme aktivoida jäsenistön henkistä ja fyysistä hyvinvointia  ja samalla ottaa käyttöön koko jäsenistön osaaminen ja suuret voimavarat. Toki ohjelman monipuolistamiseksi pitää hankkia myös ulkopuolisia esiintyjiä tuottamaan niin asia- kuin viihdeohjelmiakin. Heidät pyrimme löytämään omasta kaupungistamme tai lähiseudulta.  Tarinatuokiot sisältävät alkajaisiksi kahvihetken, ohjelmaosuudella kuorojemme esityksen vuorokerroin ja mahdollisesti muutakin omatoimisesti tehtyä tilaisuuteen sopivaa viihdettä ja tietenkin arpajaiset ja bingon.

Naantalin täyttäessä  ensi vuonna 575 vuotta  pyrimme saamaan Tarinatuokioihimme aiheeseen sopivaa ohjelmaa syyskauteen painottuen.

Kerhoista jatkaa toimintaansa ”Vireät liikkujat” Kesti-Maariassa, sauvakävelijät kokoontuvat tiistaisin Ukko-Pekan luona, Ruusunmarjat ja Kainot Pojat kokoontuvat maanantaisin harjoituksiin seurakuntatalolle esiintyen Tarinatuokioissa ja muissa heiltä pyydetyissä tilaisuuksissa.  Risto Lehtilä käy tanssittamassa Birgitta-kodin ja Aurinkosäätiön vireitä päiväkerholaisia. Meillä on Birgitta-kodin kuntosalissa kolme tunnin mittaista vuoroa viikossa. Osallistumme ”Ukot ja Akat”-yhteisliikuntaan Urheilutalolla. Vanhusneuvoston järjestämiin tilaisuuksiin osallistumme mahdollisimman ahkerasti ja monipuolisesti mm. kuntotestit ikäihmisille. Ohjelmaryhmä ”Rusinat” Leena Litzénin johdolla kehittelee monenlaista viihdeohjelmaa elävöittämään tilaisuuksiamme ja ehkä muitakin tapahtumia pyydettäessä.

Retkiä ja matkoja tullaan järjestämään aiempaa tapaa noudattaen matkajaoston suunnitelmien mukaan ympäri vuoden.  Yhdistyksemme tukee mahdollisuuksien mukaan joitakin matkoja taloudellisesti toki varsin pienimuotoisesti. Edellä kerrotun lisäksi valtuutetaan hallitus toteuttamaan muitakin jäsenistön esille ottamia tai toivomia tapahtumia sekä matkoja.

Hallinto

Yhdistyksellä on sääntöjensä mukaisesti kaksi varsinaista kokousta: kevätkokous tammi-helmikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan yleensä kerran kuussa puheenjohtajan kutsusta. Hallituksen alaisina toimivat seuraavat toimikunnat: talous-, ohjelma- ja matkatoimikunta, jotka esittelevät ehdotuksensa hallitukselle  hyväksyttäväksi. Toimikunnat valitsee hallitus.

Tiedottaminen

Tiedottamisessa käytetään omia tiedotteita. Viikoittain tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta Rannikkoseudun Päivyri-palstalla ja Turun Sanomien yhdistystoimintapalstalla, Seutusanomien menovinkeissä sekä omilla kotisivuilla. Viralliset ilmoitukset julkaistaan Rannikkoseudussa. Tapahtumista ilmoitetaan myös facebookissa ja mahdollisesti kaupunkitiedotteissa.

Naantalissa 8.11.2017

HALLITUS